Hnojivo Agro Kristalon Gold 0,5 kg (AGR000551)

Obrázek k produktu - Hnojivo Agro Kristalon Gold 0,5 kgObrázek k produktu - Hnojivo Agro Kristalon Gold 0,5 kg
výrobce: Agro
typ použití: hnojivo
hmotnost: 0,5 kg
objednací kód: ZA-10500
kategorie: Chemie pro zahradu
cena s DPH: 106.00 Kč
dostupnostNa dotaz
Ks Přidat do porovnávání - Hnojivo Agro Kristalon Gold 0,5 kg
Dotaz na produkt
Tisk karty produktu
Podrobný popis
 • Vlastnosti
  Použití přípravkuokrasné rostliny,dřeviny
  ovoce
  zelenina
  Formakrystalické
  Užitíjaro
  léto
  podzim
  Účinekpodpora plodnosti
  podpora růstu

 • Novinka - Kristalon Gold 0,5 kg
 • Speciální hnojivo s aktivním fosforem SUPER P aktivuje u rostlin zvýšené kvetení a vybarvení plodů
 • Hnojivo: dusík - fosfor - draslík: 19 - 6 - 20.
 • Obsahuje mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn.

  - 100% rozpustnost
  - univerzálnost v použití
  - udržuje rostliny stále
  - v intenzivním růstu
  - nová forma fosforu
  - pro bohatší kvetení a vybarvení plodů
  - rovnoměrný růst


  Určení:
 • pro hnojení všech druhů rostlin ve vaší zahrádce - drobné ovoce, zeleniny i okrasných rostlin.

  Doporučené dávkování:
 • 1 x týdně v obdobé vegetace až do září
 • do 10 l konve vody 1 odměrka hnojiva (1 odměrka = 10 g hnojiva)


  Důležité upozornění:
  ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H315: Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.
 • P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.


  Rychle účinné krystalické ve vodě dobře rozpustné hnojivo s aktivním fosforem SUPER P a mikroprvky pro podporu růstu a vitality pokojových, balkónových i venkovních zahradních rostlin.
  Rozměry výrobku
  Hmotnost 0,5 kg
  Rozměry balení
  Hmotnost 0,5 kg
  Výška 10 cm
  Šířka 15 cm
  Hloubka 15 cm
  EAN8594005001619
  Záruční doba24 měsíců
Alternativní produkty:
© Mikosoft Praha s.r.o.
Poslední aktualizace:
11.10.2017 09:42
Suši Překlady OdStolu OdDomu AutoDíly Elektro-Eshop Video-Eshop ChcesTo Hnojivo Agro Kristalon Gold 0,5 kg Mikosoft
Zahrada-Eshop.com verze: 2.0

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Hlavní strana
Podmínky nákupu
Kontakty
Registrace
Košík
Pokladna

Vyberte si produkt a klikněte na tlačítko Do košíku pro vložení produktu do košíku.